Burslar Hakkında

NOT: Online burs başvurusu yaparken "bilgilerimin doğruluğunu kabul ediyorum." seçeneğini işaretlemeyen öğrencilerin burs başvurusu geçersiz sayılacaktır. Online başvuru sayfamızdan T.C kimlik numaranız ile 04 Eylül - 01 Ekim 2020 tarihleri arasında başvurunuzu güncelleyebilirsiniz.

 

Öğrenciler ilan edilen tarihlerde online burs başvuru formunu doldurmalıdır. Burs başvurusu yapmış öğrencilerin, belirtilen tarihlerde listelerde isimleri açıklananlar burs için gerekli belgeler başlığı altındaki belgeleri, daha sonra duyurulacak olan linki kullanarak yüklemeleri gerekmektedir.


Başvurusunu tamamlamış öğrencilerin başvuru formunda verdikleri bilgiler değerlendirilerek öğrencilerin gereksinim durumlarına göre bir sıralama yapılır. Bu sıralamada en ihtiyaçlı görülen öğrencilerden, verilebilecek bursların kontenjanına göre belirlenen sayıda öğrenci ile görüşme yapılır.

Görüşmeleri Burs Bürosu Koordinatörü ve fakültelerin belirlediği öğretim üyeleri yapar. Bu görüşmelerde, öğrencinin başvuru formunda belirtemediği özel bir durumu varsa ayrıca değerlendirilir ve hangi burslara yönlendirilmesinin uygun olacağı saptanır. Burs Bürosu bu değerlendirmeleri esas alarak öğrencileri uygun burslara aday gösterir.

Burs Bürosu, YTü Vakıf / Kurum / Kuruluşların bursları için her akademik yılsonunda öğrencilerin kaçıncı dönemlerini okuduklarını ve ağırlıklı not ortalamalarını (AGNO) dikkate alarak yapacağı değerlendirme sonucunda, öğrencilerin burslarının devam edip etmeyeceğini burs veren kurum ya da kişi ile birlikte belirler.

Bölümünde en az bir dönem okumuş olan öğrencilerin bursa başvurabilmeleri için en az 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalaması’na (AGNO) sahip olmaları gerekmektedir. Eğitim yılı sonunda, öğrencinin AGNO’sunun 2.00’nin altına olması durumunda bursu kesilir. Hazırlık öğrencilerinin derslere devam hakkı olduğu sürece gereksinim bursları sürer. Hazırlık okulunu bir yılda bitiremeyenler Lisans’a başlayıncaya kadar burs alamazlar. Bu öğrenciler Lisans eğitimine başlarken gereksinim bursu için yeniden başvurmak zorundadırlar.

Burs veren kurum ve kişiler, bursun devamı için ek koşullar belirleyebilir. Koşulları sağlayan öğrencilerin, normal öğrenim sürelerini aşmadıkları sürece, bursları bir sonraki akademik yılda da devam eder.


Not: Geçen öğretim döneminde burs alan ve yıl sonu AGNO’su 2.00’nin altına düşmemiş olan öğrenciler yalnız Yemek Bursuna başvurabilirler.


Not: Yabancı Uyruklu öğrenciler yalnız Yemek Bursuna başvurabilirler.

www.bursburosu.yildiz.edu.tr